Kruistocht

“Ja, maar wat hebben wij eraan?”. In de weken na de bewonersvergadering van Rustenburg Oostbroek is deze avond nog steeds het gesprek van de dag. Zoals bij deze twee vrouwen, in een pad van de plaatselijke Albert Heijn. “Al die politici preken voor eigen parochie”, concludeert de eerste dame. “Nou, vooral die éne van de PVV”, corrigeert haar gesprekspartner.

‘Die éne van de PVV’ heet Sebastian Kruis. Met één a inderdaad, voor u denkt dat ik een schrijffout maak. Een bijzonder kind en een opvallende verschijning deze avond. Dat laatste moet u overigens niet al te positief opvatten. Je hebt zo van die vrienden bij wie je geen vijanden nodig hebt. Het Engelstalige gezegde “Keep Your Friends Close And Your Enemies Closer” gaat zeker niet op voor Sebastian Kruis. Deze man moet je gewoon zo ver mogelijk van je afduwen.

Natuurlijk: Kruis zat er niet als enige politicus. Ook D66, Groep De Mos en de Christen Unie hadden een woordvoerder afgevaardigd, die aan het begin van de avond collectief door de mand vielen in hun poging zieltjes te winnen voor de regionale afdeling van hun politieke partij. “Dat is de afspraak die wij met de partijen gemaakt hebben”, trachtte de gespreksleider te verduidelijken, maar het opstijgende gemor van 175 wijkbewoners uit de zaal, alsmede de figuurlijke donderwolken die spontaan in dezelfde ruimte tot ontwikkeling kwamen, brachten de strijdkreten der politici ernstig tot bedaren. Behalve bij Kruis. “U zit hier voor óns hoor!”, beet een dame in de zaal hem geëmotioneerd toe. “Nee hoor, ik zit hier vooral voor mezelf!”, concludeerde Kruis koeltjes. Het leven als PVV-persvoorlichter heeft hem duidelijk gehard.

Die laatste functie in ogenschouw nemend, is het eigenlijk onverklaarbaar dat Kruis niet doorhad dat hij preekte voor de verkeerde parochie. Zijn vaste mantra dat alle problemen in onze buurt te wijten zijn aan arbeidsmigranten, bezorgde vrijwel alle wijkbewoners rode vlekken in het gelaat, maar volledig kleurenblind bleef Kruis het éne na het andere verbale projectiel de ruimte in slingeren. Alsof hij zelf niet doorhad dat hij alleen maar aan symptoombestrijding deed.

Natuurlijk: een groot deel van de lokale parkeeroverlast wordt veroorzaakt door uitzendbureaubusjes die arbeiders uit de Westlandse kassen vervoeren van hun huis naar het werkadres en weer terug. Zonder deze werknemers zouden de busjes niet door onze wijk rijden. En ja, een groot deel van de straatoverlast wordt veroorzaakt door hangarbeiders die hun vrije uren in de buitenlucht doorbrengen. Als ze hier niet zouden wonen, hebben ze ook geen reden om hier rond te hangen. Soms lijkt het inderdaad allemaal heel simpel.

Maar wat als we nou even verder kijken? Wat te denken van die plaag aan uitzendbureaus die dit soort activiteiten faciliteren? Daarnaast is de hoge parkeerdruk in onze buurt voor een groot deel te wijten aan het ruimhartige vergunningenbeleid dat de gemeente jarenlang heeft gehanteerd. De bureaucratische molen waarin de revisie van de parkeergarage aan de Apeldoornselaan inmiddels is verzand, geeft ook weinig hoop op een bevredigende oplossing op korte termijn. Over dit soort zaken hoor je Kruis echter niet. Dieper liggende oorzaken zijn net een stapje te hoog gegrepen voor deze politicus.

Kwam er dan werkelijk de hele avond geen enkel zinnig woord uit deze pratende placenta? Hoe aantrekkelijk het ook is om hier bevestigend op te antwoorden, moet hem toch één opbouwende suggestie worden toebedeeld: Als het aan Kruis ligt wordt de gemeente Westland onder druk gezet om de arbeidsmigranten die daar werkzaam zijn ook binnen die gemeentegrenzen te huisvesten. Een top idee! Je zou hem er bijna de functie van Westlandse PVV-lijsttrekker voor toewensen.

Leave a reply